تاصبح

تمامی دست سازه های یلدا دراین مجموعه قرار دارد، شب یلدا که نماد پیروزی خورشید بر تاریکی است و برای ما ایرانیان همیشه با ارزش و زیبا تعریف شده و این دست سازه ها از همین مفاهیم طراحی و ساخته شده اند.

بازگشت به بالا