گل مروارید

گل مروارید نام گیاهی که نمادی از مقاومت و زیبایی در شرایط سخت جوی هست،به همین دلیل به سبک مینیمال با ترکیب مروارید برای حفظ همین ویژگی طراحی و ساخته شد.

بازگشت به بالا