بازتاب

هدف از طراحی این مجموعه استفاده و زنده شدن هنر اصیل ایرانی یعنی آینه و تلفیق با دو نماد از فرهنگ ایران یعنی قاصدک با مفهوم بازتاب آرزو، و سنجاقک با مفهوم بازتاب پرواز بود. قاصدک که قاصد آرزو هاست و در هر بخش زندگی ما انعکاس داره و هر دست سازه به یک شکل قاصد از قاصدک طراحی شده، و سنجاقک که نماد بلند پروازی ما در زندگیست به سبک رئال طراحی شده.

بازگشت به بالا